OSP Przylesie Ochotnicza Straż Pożarna Przylesie


Korzenie OSP Przylesie sięgają 1945 r., gdy do poniemieckiej wsi Konradswaldau po II wojnie światowej przybyli polscy repatrianci i osadnicy. Panujące wówczas powszechne bezprawie, kradzieże i napaści sprawiły, że grupa chłopskich działaczy przybyłych spod Tarnowa, Wojnicza i Brzeska, postanowiła powołać do życia w Przylesiu (wówczas wieś nazywała się Konradów) Ochotniczą Straż Pożarną.

Oficjalnie nasza OSP została zarejestrowana przez sąd we Wrocławiu w lutym 1946 r. i datę tę przyjęto za początek działalności OSP Przylesie. Pierwszym prezesem został wybrany Jan Hebda z Dołów, a naczelnikiem Ludwik Bodura z Łoniowej.
OSP Przylesie jest najstarszą jednostką OSP na terenie powiatu brzeskiego – z udokumentowaną jednoznacznie historią powstania i nieprzerwaną do dziś działalnością.

U schyłku lat 50. minionego wieku, gdy naczelnikiem OSP był druh Tadeusz Pabian, rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej w Przylesiu, którą ukończono na początku lat 60. W tym samym czasie pozyskano rówież pierwszy samochód – z wojskowego demobilu.

W 1988 r. nadano sztandar dla OSP Przylesie, a w 1997 r. jednostkę włączono do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Obecnie nasza straż liczy ogółem 57 członków, w tym 39 członków zwyczajnych, 16 członków wspierających oraz 2 członków honorowych.

Najcześciej czytane na naszej stronie